O projekcie

Celem projektu jest zbudowanie systemu wsparcia placówek polonijnej oświaty działających na terenie całych Niemiec, podniesienie jakości kształcenia języka polskiego i po polsku (głównie w społecznych szkołach polonijnych) oraz promocja języka polskiego we wszystkich krajach związkowych.

Najważniejsze cele projektu

 • Powołanie Centrum Koordynacji i Promocji

  W ramach projektu zostanie powołane Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech.
 • Szkolenia

  Projekt pozwoli na przeszkolenie kadry kierowniczej oraz nauczycielskiej w Niemczech.
 • Wsparcie Polonii

  Dzięki projektowi dofinansowana zostanie działalność społecznych szkół polonijnych.
 • Wymiana kulturowa

  Zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny dla uczniów polskiego pochodzenia do Krakowa.

O realizatorze

Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiej im. Mikołaja Reja w partnerstwie z Radą Polską Związku Krajowego w Berlinie i Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte) w Berlinie.


Do góry