Szkoły polskie w Niemczech

Kolorem pomarańczowym oznaczono miejsca realizacji szkoleń projektu „Język polski w Niemczech”

Kolorem zielonym oznaczono beneficjentów bezpośredniego wsparcia finansowego oraz szkoły, które otrzymały dofinansowanie na wyjazd edukacyjny do Polski